Home » Masterclasses » Webinar De richtlijnen in de pedicure praktijk!

Webinar De verplichte AOV en jouw tarief

De richtlijnen is een onderwerp in de pedicurepraktijk waar veel onduidelijkheid en onzekerheid over is. Wat mag ik als pedicure wel en niet, hoe moet ik de richtlijnen interpreteren? En hoe kan/moet ik ze toepassen? Welke richtlijnen zijn nieuwe en welke zijn aangepast?

In dit Webinar gaan wij de bovenstaande vragen beantwoorden en met elkaar bespreken hoe wij ze kunnen integreren in onze praktijk!

De richtlijnen geeft een voor de praktijk hanteerbare leidraad met uitvoerbare adviezen voor de richtlijngebruikers ten aanzien van de voetbehandeling van personen met diabetes mellitus en personen met een reumatische aandoening.
De conclusies en aanbevelingen zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en ervaring en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed handelen.

De richtlijnen is een onderwerp in de pedicurepraktijk waar veel onduidelijkheid en onzekerheid over is. Wat mag ik als pedicure wel en niet, hoe moet ik de richtlijnen interpreteren? En hoe kan/moet ik ze toepassen? Welke richtlijnen zijn nieuwe en welke zijn aangepast?

In het webinar gaan wij de bovenstaande vragen beantwoorden en met elkaar bespreken hoe wij ze kunnen integreren in onze praktijk!

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen.
Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele bewegingsvrijheid zonodig afwijken van de richtlijn.

Afwijken van de richtlijnen is, als de situatie van de persoon dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.
– Voorbeelden van richtlijnen die wij gaan bespreken zijn:
– Het is geen enkel probleem dat personen met diabetes mellitus en/of reumatische aandoeningen
zwarte sokken dragen
– Op welke punten dienen schoenen te worden onderzocht?
– De voeten van personen met diabetes mellitus of reumatische aandoeningen kunnen worden
ingesmeerd met vaseline of paraffine.
– De medisch pedicure dient van ieder consult een behandelverslag bij te houden.
– Indien de patiënt is doorverwezen via de ketenzorg is het niet noodzakelijk om een behandelverslag bij te houden
– De Code van het Voetverzorgingsbedrijf geeft advies over de te gebruiken middelen voor desinfectie
van de intacte huid?
– Hanteer de Code van het Voetverzorgingsbedrijf voor het juiste product zoals chloorhexidine 0,5%
in alcohol 70% met RVG-nummer of een ander huiddesinfectiemiddel met RVG-nummer

Studiemateriaal
U ontvangt van ons een hand-out met de richtlijnen die wij tijdens de masterclass behandeld hebben en het boekje richtlijnen is te bestellen via Bohn Stafleu Van loghum. Leden van ProVoet ontvangen korting.

Toegankelijk voor iedereen!
Het webinar De richtlijnen in de pedicurepraktijk is een waardevolle aanvulling voor de pedicure en medisch pedicure.

Na afloop van dit webinar ontvang je het digitale Kaledi certificaat Richtlijnen.

Lesdag Datum Locatie Lestijden
dinsdag  18 mei 2021 Webinar 19.00 tot 22.00 uur

 

 

Webinar € 75,00
Accreditatie 3 punten
Domein Kwaliteitsbewust handelen